Om Yngres

Yngres avdeling ble skilt ut som en egen gruppe i Rena IL i 1988, og består av godt over 300 fotballspillende barn- og unge i alderen 6-16 år. I vår, sommer og høsthalvåret er det yrende aktivitet på Engvoll. Engvoll er vårt fantastiske baneanlegg i Rena sentrum, som ble innviet i 2008. Vi har stor banekapasitet, i tillegg til en ballbinge. Yngres avdeling har arrangert fotballskole siden 2009, og i 2015 deltok hele 164 barn på vår fotballskole. 

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer. 

Norges fotballforbunds visjon "fotballglede, muligheter og utfordringer for alle" forteller oss de viktigste målene og hvilke verdier som skal prege vårt arbeid. Idretten skal være åpen og inkluderende, og ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder, seksuell legning eller annet.

Yngres' aktiviteter og organisasjon skal bygge følgende verdier
Respekt     Toleranse      Likeverd       Menneskeverd

Vi ønsker nye fotballspillere og foresatte velkommen inn i yngresfamilien. Ta direkte kontakt med lagleder for aktuelt lag (se "våre lag"), eller noen av oss i styret.

Finn frem til Engvoll (Sundveien, Rena)

 

 

 

Siste fra kretsen

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Vår Hovedsponsor